مقایسه لیست

2,100,000,000 تومان
فروش آپارتمان
2,100,000,000 تومان

آپارتمان

2 هفته پیش

250,000,000 تومان3,670,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

2 هفته پیش

250,000,000 تومان3,670,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

2 هفته پیش

476,000,000 تومان7,000,000 تومان
فروش واحد تجاری و اداری

اتاق خواب: 2متر: 68

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

476,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 68

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

360,000,000 تومان4,900,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

360,000,000 تومان4,900,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

653,000,000 تومان2,500,000 تومان
فروش زمین
653,000,000 تومان2,500,000 تومان

زمین - کلنگی

2 هفته پیش

673,000,000 تومان2,500,000 تومان
فروش زمین
673,000,000 تومان2,500,000 تومان

زمین - کلنگی

2 هفته پیش

535,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 107

آپارتمان

2 هفته پیش

535,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 107

آپارتمان

2 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 هفته پیش

625,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 139

آپارتمان

2 هفته پیش

625,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 139

آپارتمان

2 هفته پیش