مقایسه لیست

600,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

17 ساعت پیش

600,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

17 ساعت پیش

320,000,000 تومان800,000 تومان
فروش زمین
320,000,000 تومان800,000 تومان

زمین - کلنگی

2 روز پیش

1,000,000,000 تومان1,250,000 تومان
فروش زمین
1,000,000,000 تومان1,250,000 تومان

زمین - کلنگی

2 روز پیش

6,160,000,000 تومان2,800,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 300

ویلا

2 روز پیش

6,160,000,000 تومان2,800,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 300

ویلا

2 روز پیش

متر: 130

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

متر: 130

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

340,000,000 تومان4,096,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

3 روز پیش

340,000,000 تومان4,096,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

3 روز پیش

745,500,000 تومان3,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

4 روز پیش

745,500,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

4 روز پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

4 روز پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

4 روز پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

4 روز پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

4 روز پیش