فروش

1218 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 430,000,000 تومان
 • 7,166,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان جهانگانی بندرانزلی

 • 430,000,000 تومان
 • 7,166,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 60 متر
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • 190,000,000 تومان
 • 3,200,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در طالب آباد غازیان

 • 190,000,000 تومان
 • 3,200,000 تومان
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 59 متر
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • 203,000,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 203,000,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 58 متر
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن