رهن

35 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 210,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 210,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 107 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 150,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 110,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 110,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 110,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 110,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 110,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 81 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 130,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 130,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 74 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 150,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 96 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن