مقایسه لیست

80,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

14 ساعت پیش

80,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

14 ساعت پیش

165,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 147

آپارتمان

14 ساعت پیش

165,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 147

آپارتمان

14 ساعت پیش

400,000,000 تومان

متر: 350

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

400,000,000 تومان

متر: 350

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

متر: 280

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 150

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 150

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

100,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 71

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

100,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 71

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

75,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 70

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

75,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 70

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

120,000,000 تومان

متر: 53

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

120,000,000 تومان

متر: 53

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

175,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 147

آپارتمان

4 ماه پیش

175,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 147

آپارتمان

4 ماه پیش