مقایسه لیست

5,000,000 تومان/500000000
موجود نیست
5,000,000 تومان/500000000

متر: 17

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

10,000,000 تومان/1200000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1200000

متر: 15

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

20,000,000 تومان/1800000
رهن و اجاره مغازه
20,000,000 تومان/1800000

متر: 15

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

10,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1000000

متر: 14

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

100,000,000 تومان/6500000
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

5 ماه پیش

100,000,000 تومان/6500000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

5 ماه پیش

40,000,000 تومان/2200000
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

5 ماه پیش

40,000,000 تومان/2200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

5 ماه پیش

55,000,000 تومان/500000
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

5 ماه پیش

55,000,000 تومان/500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

5 ماه پیش