رهن و اجاره

108 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 110,000,000 تومان/1200000
رهن و اجاره ویلا

رهن و اجاره ویلایی ۱۲۰ متری در خیابان باغ زمانی بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان/1200000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
4 هفته پیش
 • 50,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/1500000
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 40,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 40,000,000 تومان/1500000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 89 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 30,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان نواب بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان نواب بندرانزلی

 • 30,000,000 تومان/900000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 40,000,000 تومان/1000000
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 40,000,000 تومان/1000000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 78 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 60,000,000 تومان/2000000
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 60,000,000 تومان/2000000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 60 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 80,000,000 تومان/800000
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 80,000,000 تومان/800000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 81 متر
 • آپارتمان
جزئیات
1 ماه پیش
 • 50,000,000 تومان/900000
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان جهانگانی بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/900000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 77 متر
 • آپارتمان
جزئیات
1 ماه پیش
 • 50,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/3000000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 63 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
1 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن