مقایسه لیست

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1500000

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

40,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

3 ماه پیش

40,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

3 ماه پیش

30,000,000 تومان/2000000
30,000,000 تومان/2000000

خوابگاه: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

30,000,000 تومان/1800000
30,000,000 تومان/1800000

خوابگاه: 1متر: 66

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

3 ماه پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

3 ماه پیش