مقایسه لیست

12,000,000 تومان/900000 ماهیانه
رهن و اجاره ویلا

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 75

ویلا

2 ماه پیش

12,000,000 تومان/900000 ماهیانه

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 75

ویلا

2 ماه پیش

120,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان
120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 102

آپارتمان

2 ماه پیش

60,000,000 تومان/3000000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه
60,000,000 تومان/3000000 ماهیانه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/5000000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/5000000 ماهیانه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه

متر: 20

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000 ماهیانه

متر: 20

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/800000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/800000 ماهیانه

متر: 30

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1000000

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/4000000
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/4000000

متر: 18

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

متر: 60

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش