مقایسه لیست

160,000,000 تومان/5000000
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

1 هفته پیش

160,000,000 تومان/5000000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

1 هفته پیش

40,000,000 تومان/1300000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

40,000,000 تومان/1300000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

50,000,000 تومان/750000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

آپارتمان

2 هفته پیش

50,000,000 تومان/750000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

آپارتمان

2 هفته پیش

20,000,000 تومان/20000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 60

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

20,000,000 تومان/20000000

اتاق خواب: 2متر: 60

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

50,000,000 تومان/400000
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

آپارتمان

2 هفته پیش

50,000,000 تومان/400000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

آپارتمان

2 هفته پیش

70,000,000 تومان/2200000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

70,000,000 تومان/2200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

50,000,000 تومان/400000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

آپارتمان

3 هفته پیش

50,000,000 تومان/400000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

آپارتمان

3 هفته پیش

50,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/1500000

متر: 21

مغازه و املاک تجاری

3 هفته پیش

15,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 65

آپارتمان

3 هفته پیش

15,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 65

آپارتمان

3 هفته پیش