مقایسه لیست

100,000,000 تومان/6500000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

100,000,000 تومان/6500000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

40,000,000 تومان/2200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

40,000,000 تومان/2200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

55,000,000 تومان/500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

55,000,000 تومان/500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش