رهن و اجاره

154 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 50,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 200,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 200,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 74 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 170,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 170,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 60 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 30,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 30,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
 • 28 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 120,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 120,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره مغازه در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/ماهانه
 • 170 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 70,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 70,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره مغازه در خیابان سپه بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان/ماهانه
 • 80 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 120,000,000 تومان
 • 200,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 120,000,000 تومان
 • 200,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 68 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن