مقایسه لیست

70,000,000 تومان/1200000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/1200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

آپارتمان

2 ماه پیش

20,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

20,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

350000050,000,000 تومان
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 118

ویلا

2 ماه پیش

350000050,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 118

ویلا

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/800000
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری
10,000,000 تومان/800000

متر: 35

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/800000 ماهیانه
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 91

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/800000 ماهیانه

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 91

آپارتمان

2 ماه پیش

60,000,000 تومان/650000
رهن و اجاره آپارتمان
60,000,000 تومان/650000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 94

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/700000
50,000,000 تومان/700000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 67

آپارتمان

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری
10,000,000 تومان/1500000

متر: 60

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش