ویلا

300 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,600,000,000 تومان
 • 2,133,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۵۰ متری در پل هوایی بندرانزلی

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2,133,000 تومان/متری
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 8,500,000,000 تومان
 • 11,333,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۵۰ متری تجاری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 8,500,000,000 تومان
 • 11,333,000 تومان/متری
 • Bathحمام: 1
 • 650 متر
 • مجتمع اداری - تجاری, ویلا
جزئیات
 • 150,000,000 تومان/متری
رهن کامل ویلایی 234 متری در خیابان پرستار بندرانزلی

رهن کامل ویلایی ۲۳۴ متری در خیابان پرستار بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,900,000,000 تومان
 • 9,178,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۷ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 1,900,000,000 تومان
 • 9,178,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,564,200,000 تومان
 • 2,200,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۱۱ متری در کلیور۱ بندرانزلی

 • 1,564,200,000 تومان
 • 2,200,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۳۶ متری در سامانسر غازیان

 • 3,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 111 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,300,000,000 تومان
 • 4,961,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۲ متری در کمربندی بندرانزلی

 • 1,300,000,000 تومان
 • 4,961,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 4,500,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 4,500,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 125,000,000 تومان
رهن کامل ویلایی 234 متری در خیابان پرستار بندرانزلی

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن