ویلا

216 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۵۰۴ متری در بازارگیلار غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 680,000,000 تومان
 • 3,675,000 تومان/متری

فروش ویلایی در طالب آباد غازیان

 • 680,000,000 تومان
 • 3,675,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 30,000,000 تومان/1200000
موجود نیست
 • 80,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره ویلا

رهن و اجاره ویلایی ۱۲۰ متری در خیابان کلیور۲ بندرانزلی

 • 80,000,000 تومان/1000000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,800,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,800,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 113 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن