مقایسه لیست

350000050,000,000 تومان
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 118

ویلا

2 ماه پیش

350000050,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 118

ویلا

2 ماه پیش

1,350,000,000 تومان4,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 267

ویلا

2 ماه پیش

1,350,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 267

ویلا

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان4,980,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 161

ویلا

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان4,980,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 161

ویلا

2 ماه پیش

900,000,000 تومان3,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

900,000,000 تومان3,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

120,000,000 تومان
120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

120,000,000 تومان
رهن و اجاره ویلا
120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

2 ماه پیش

2,700,000,000 تومان9,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

2,700,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

410,000,000 تومان2,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 45

ویلا

2 ماه پیش

410,000,000 تومان2,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 45

ویلا

2 ماه پیش

650,000,000 تومان2,708,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

650,000,000 تومان2,708,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش