مغازه و املاک تجاری

238 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 3,800,000,000 تومان
 • 237,500,000 تومان/متری
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

 • 3,800,000,000 تومان
 • 237,500,000 تومان/متری
 • 16 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 327,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان/مغازه در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 327,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 54.5 متر
 • آپارتمان, مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 30,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 30,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
 • 28 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 3,500,000,000 تومان
 • 125,000,000 تومان/متری
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 3,500,000,000 تومان
 • 125,000,000 تومان/متری
 • 28 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 800,000,000 تومان
 • 29,629,000 تومان/متری
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 800,000,000 تومان
 • 29,629,000 تومان/متری
 • 27 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره مغازه در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/ماهانه
 • 170 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 580,000,000 تومان
 • 30,526,000 تومان
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در خیابان رمضانی غازیان

 • 580,000,000 تومان
 • 30,526,000 تومان
 • 19 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 650,000,000 تومان
 • 27,083,000 تومان/متری
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در امام زاده غازیان

 • 650,000,000 تومان
 • 27,083,000 تومان/متری
 • 24 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 121,428,000 تومان
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در خیابان سپه بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 121,428,000 تومان
 • 14 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن