مقایسه لیست

20,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

20,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/800000
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری
10,000,000 تومان/800000

متر: 35

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری
10,000,000 تومان/1500000

متر: 60

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

2,500,000,000 تومان1,225,000 تومان
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری

متر: 800

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

2,500,000,000 تومان1,225,000 تومان

متر: 800

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

800,000,000 تومان9,142,000 تومان
فروش واحد تجاری و اداری

اتاق خواب: 2متر: 88

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

800,000,000 تومان9,142,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 88

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

476,000,000 تومان7,000,000 تومان
فروش واحد تجاری و اداری

اتاق خواب: 2متر: 68

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

476,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 68

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

30,000,000 تومان/2000000
30,000,000 تومان/2000000

خوابگاه: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

30,000,000 تومان/1800000
30,000,000 تومان/1800000

خوابگاه: 1متر: 66

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش