مقایسه لیست

50,000,000 تومان/5000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

متر: 2000

مجتمع اداری - تجاری

2 روز پیش

50,000,000 تومان/5000000

متر: 2000

مجتمع اداری - تجاری

2 روز پیش

50,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

50,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

627,000,000 تومان11,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 57

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

627,000,000 تومان11,000,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 57

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

747,000,000 تومان9,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

747,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

50,000,000 تومان/2700000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

50,000,000 تومان/2700000

اتاق خواب: 2متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

60,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 75

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

60,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 2متر: 75

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

20,000,000 تومان/20000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 60

مجتمع اداری - تجاری

3 هفته پیش

20,000,000 تومان/20000000

اتاق خواب: 2متر: 60

مجتمع اداری - تجاری

3 هفته پیش

1,800,000,000 تومان11,464,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 157

مجتمع اداری - تجاری, ویلا

1 ماه پیش

1,800,000,000 تومان11,464,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 157

مجتمع اداری - تجاری, ویلا

1 ماه پیش

1,820,000,000 تومان14,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 3متر: 130

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

1,820,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 130

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش