مجتمع اداری - تجاری

97 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 8,500,000,000 تومان
 • 11,333,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۵۰ متری تجاری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 8,500,000,000 تومان
 • 11,333,000 تومان/متری
 • Bathحمام: 1
 • 650 متر
 • مجتمع اداری - تجاری, ویلا
جزئیات
 • 200,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 200,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 74 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 170,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 170,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 60 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 170,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقان غازیان

رهن کامل آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقان غازیان

 • 170,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 102 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 560,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 560,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان/متری
 • 40 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 534,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 534,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • 44.5 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 30,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی تجاری در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 30,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
 • 53 متر
 • مجتمع اداری - تجاری, ویلا
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 62 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 7,650,000,000 تومان
 • 50,000,000 تومان/متری
فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

فروش مغازه در میدان امام بندرانزلی

 • 7,650,000,000 تومان
 • 50,000,000 تومان/متری
 • 150 متر
 • مجتمع اداری - تجاری, مغازه و املاک تجاری
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن