مقایسه لیست

476,000,000 تومان7,000,000 تومان
فروش واحد تجاری و اداری

اتاق خواب: 2متر: 68

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

476,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 68

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

30,000,000 تومان/2000000
30,000,000 تومان/2000000

خوابگاه: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

3 هفته پیش

30,000,000 تومان/1800000
30,000,000 تومان/1800000

خوابگاه: 1متر: 66

مجتمع اداری - تجاری

3 هفته پیش