زمین - کلنگی

308 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,000,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/متری
فروش زمین

فروش زمین ۴۰۰ متری در عباس آباد بندرانزلی

 • 1,000,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 1,132,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین در خیابان بازارکاسپین بندرانزلی

 • 1,132,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 24,000,000,000 تومان
 • 1,600,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۱۵۰۰۰ متری در خیابان پیل علی باغ بندرانزلی

 • 24,000,000,000 تومان
 • 1,600,000 تومان
 • 450 متر
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 13,400,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۶۷۰ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 13,400,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 13,200,000,000 تومان
 • 55,000,000 تومان
فروش مغازه

فروش مغازه/زمین در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 13,200,000,000 تومان
 • 55,000,000 تومان
 • 240 متر
 • زمین - کلنگی, مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 300,000,000 تومان
 • 1,000,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۳۰۰ متری در سید آسیه بندرانزلی

 • 300,000,000 تومان
 • 1,000,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 217,300,000 تومان
 • 820,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۲۶۵ متری در پیل علی باغ بندرانزلی

 • 217,300,000 تومان
 • 820,000 تومان
 • 265 متر
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 4,095,000,000 تومان
 • 10,500,000 تومان
فروش زمین
 • 3,982,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۳۶۲ متری در میدان مالا غازیان

 • 3,982,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن