مقایسه لیست

2,010,000,000 تومان15,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 134

آپارتمان

16 ساعت پیش

2,010,000,000 تومان15,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 134

آپارتمان

16 ساعت پیش

600,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

18 ساعت پیش

600,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

18 ساعت پیش

100,000,000 تومان
موجود نیست

اتاق خواب: 3متر: 70

آپارتمان

2 روز پیش

100,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 70

آپارتمان

2 روز پیش

70,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 170

آپارتمان

2 روز پیش

70,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 170

آپارتمان

2 روز پیش

50,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 روز پیش

50,000,000 تومان/1500000

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 89

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 89

آپارتمان

2 روز پیش

100,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 روز پیش

100,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 روز پیش

30,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 روز پیش

30,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1000000
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 روز پیش