مقایسه لیست

املاک شبکه ای ۱

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 480,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

رهن و اجاره مغازه در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 60 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 450,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 1,500,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 100 متر

فروش زمین به متراژ ۴۵۶ متر در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 2,904,000,000 تومان
 • 456 متر

فروش زمین به متراژ ۲۰۰۰ متر در خیابان اطبا غازیان

 • 10,000,000,000 تومان

املاک شبکه ای ۲

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 480,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

رهن و اجاره مغازه در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 60 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 450,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 1,500,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 100 متر

فروش زمین به متراژ ۴۵۶ متر در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 2,904,000,000 تومان
 • 456 متر

فروش زمین به متراژ ۲۰۰۰ متر در خیابان اطبا غازیان

 • 10,000,000,000 تومان

املاک شبکه ای ۳

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 480,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

رهن و اجاره مغازه در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 60 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 450,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 1,500,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 100 متر

فروش زمین به متراژ ۴۵۶ متر در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 2,904,000,000 تومان
 • 456 متر

فروش زمین به متراژ ۲۰۰۰ متر در خیابان اطبا غازیان

 • 10,000,000,000 تومان

فروش آپارتمان در شهرک خزرویلا بندرانزلی

 • 360,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

املاک شبکه ای ۴

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 480,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

رهن و اجاره مغازه در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 60 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 450,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 120 متر

فروش ویلا در میدان مالا غازیان

 • 1,500,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 100 متر