مقایسه لیست

املاک شبکه ای ۱

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان مفتح جنوبی بندرانزلی

 • 2,800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 350 متر

فروش ویلایی ۲۵۰ متری در خیابان سپه بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 5 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 250 متر

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در عباس آباد بندرانزلی

 • 2,300,000,000 تومان
 • 4 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 245 متر

فروش ویلایی ۱۴۰ متری در خیابان باغ زمانی بندرانزلی

 • 1,750,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 240 متر

فروش ویلایی ۱۶۷ متری در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 6,000,000,000 تومان

فروش ویلایی ۲۸۸ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 196 متر

املاک شبکه ای ۲

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان مفتح جنوبی بندرانزلی

 • 2,800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 350 متر

فروش ویلایی ۲۵۰ متری در خیابان سپه بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 5 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 250 متر

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در عباس آباد بندرانزلی

 • 2,300,000,000 تومان
 • 4 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 245 متر

فروش ویلایی ۱۴۰ متری در خیابان باغ زمانی بندرانزلی

 • 1,750,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 240 متر

فروش ویلایی ۱۶۷ متری در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 6,000,000,000 تومان

فروش ویلایی ۲۸۸ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 196 متر

املاک شبکه ای ۳

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان مفتح جنوبی بندرانزلی

 • 2,800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 350 متر

فروش ویلایی ۲۵۰ متری در خیابان سپه بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 5 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 250 متر

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در عباس آباد بندرانزلی

 • 2,300,000,000 تومان
 • 4 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 245 متر

فروش ویلایی ۱۴۰ متری در خیابان باغ زمانی بندرانزلی

 • 1,750,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 240 متر

فروش ویلایی ۱۶۷ متری در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 6,000,000,000 تومان

فروش ویلایی ۲۸۸ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 196 متر

فروش ویلایی ۲۵۰ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,000,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 189 متر

املاک شبکه ای ۴

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان مفتح جنوبی بندرانزلی

 • 2,800,000,000 تومان
 • 3 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 350 متر

فروش ویلایی ۲۵۰ متری در خیابان سپه بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 5 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 250 متر

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در عباس آباد بندرانزلی

 • 2,300,000,000 تومان
 • 4 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 245 متر

فروش ویلایی ۱۴۰ متری در خیابان باغ زمانی بندرانزلی

 • 1,750,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 240 متر