معامله شد

428 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,980,000,000 تومان
 • 110,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش زمین ۱۸۰۰۰ متری در سید آسیه بندرانزلی

 • 1,980,000,000 تومان
 • 110,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 395,000,000 تومان
 • 1,400,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش زمین ۲۸۲ متری در خزرویلا بندرانزلی

 • 395,000,000 تومان
 • 1,400,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 755,250,000 تومان
 • 1,500,000 تومان
موجود نیست
 • 984,440,000 تومان
 • 4,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 2,790,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش زمین ۹۳۰ متری در خزرویلا بندرانزلی

 • 2,790,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 5,800,000,000 تومان
 • 5,800,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 3,000,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 2,500,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 931,000,000 تومان
 • 3,500,000 تومان/متری
موجود نیست

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن