معامله شد

428 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 130,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 800,000,000 تومان
 • 9,639,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 800,000,000 تومان
 • 9,639,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 87 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 60,000,000 تومان
 • 1,400,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان معلم غازیان

 • 60,000,000 تومان
 • 1,400,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 620,000,000 تومان
 • 8,857,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 620,000,000 تومان
 • 8,857,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 70 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 1,800,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در ساحل قو غازیان

 • 50,000,000 تومان
 • 1,800,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 70,000,000 تومان/500000
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 70,000,000 تومان/500000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 69 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 180,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 1,300,000,000 تومان
 • 12,745,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان اطبا غازیان

 • 1,300,000,000 تومان
 • 12,745,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 102 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 840,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 840,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن