معامله شد

428 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 562,500,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در بازار کاسپین بندرانزلی

 • 562,500,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 637,500,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در بازار کاسپین بندرانزلی

 • 637,500,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,304,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۸۸ متری در کوی واحدی بندرانزلی

 • 2,304,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 149 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 86 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
موجود نیست

رهن آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 70 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 55,000,000 تومان
 • 1,300,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان همایون بندرانزلی

 • 55,000,000 تومان
 • 1,300,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 70,000,000 تومان
موجود نیست

رهن آپارتمان در کلیور۲ بندرانزلی

 • 70,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 300,000,000 تومان
 • 1,554,000 تومان/متری
موجود نیست

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن