گچ بری

15 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 680,000,000 تومان
 • 3,675,000 تومان/متری

فروش ویلایی در طالب آباد غازیان

 • 680,000,000 تومان
 • 3,675,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • ویلا
جزئیات
2 هفته پیش
 • 1,016,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 1,016,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 127 متر
 • آپارتمان
جزئیات
1 ماه پیش
 • 3,700,000,000 تومان
 • 12,982,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۸۵ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 3,700,000,000 تومان
 • 12,982,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
2 ماه پیش
 • 700,000,000 تومان
 • 7,446,000 تومان

فروش آپارتمان در بازار کاسپین بندرانزلی

 • 700,000,000 تومان
 • 7,446,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 94 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,200,000,000 تومان
 • 7,058,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 7,058,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 170 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 2,000,000,000 تومان
 • 6,666,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در ساحل قو غازیان

 • 2,000,000,000 تومان
 • 6,666,000 تومان
 • خواب: 5
 • حمام: 2
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
4 ماه پیش
 • 1,250,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 170 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1,134,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 1,134,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 162 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش
 • 903,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 903,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 128 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن