گاز رومیزی

775 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 882,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 882,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 126 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 990,000,000 تومان
 • 8,839,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 990,000,000 تومان
 • 8,839,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 112 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 4,000,000,000 تومان
 • 16,600,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 4,000,000,000 تومان
 • 16,600,000 تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 240 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 5,040,000,000 تومان
 • 21,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 5,040,000,000 تومان
 • 21,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 240 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,200,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,200,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 6,330,000,000 تومان
 • 30,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 6,330,000,000 تومان
 • 30,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 211 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,550,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,550,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 170 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,282,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,282,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 163 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,748,000,000 تومان
 • 11,500,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,748,000,000 تومان
 • 11,500,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 152 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن