گاز رومیزی

730 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,080,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در بلوار نماز غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,080,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره ویلایی تجاری در خیابان سی متری بندرانزلی

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 62 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 3,500,000,000 تومان
 • 17,500,000 تومان/متری
فروش ویلایی 300 متری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش ویلایی ۱۳۳ متری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 3,500,000,000 تومان
 • 17,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,484,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در بلوار نماز غازیان

فروش آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 2,484,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
 • 600,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • 600,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 67 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,050,000,000 تومان
 • 12,804,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در بلوار نماز غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,050,000,000 تومان
 • 12,804,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 82 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 300 متری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش ویلایی ۲۵۰ در خیابان جهانگانی بندرانزلی

 • 3,000,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 10,309,000 تومان/متری
فروش ویلایی 300 متری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش ویلایی در خیابان پرستار بندرانزلی

 • 3,000,000,000 تومان
 • 10,309,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 97 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 760,000,000 تومان
 • 9,042,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در بلوار نماز غازیان

فروش آپارتمان در بازار کاسپین بندرانزلی

 • 760,000,000 تومان
 • 9,042,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن