کولر پنجره ای

26 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,666,000 تومان/متری
فروش ویلایی 300 متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,666,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 86 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,100,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 300 متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 2,100,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 130,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 40,000,000 تومان
 • 800,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی ۲۰۲ متری در میدان نخل غازیان

 • 40,000,000 تومان
 • 800,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,471,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 300 متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۵۳ متری در خیابان ولی آباد بندرانزلی

 • 2,471,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 180 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 30,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره ویلایی تجاری در خیابان سی متری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 30,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • 80 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 90,000,000 تومان
 • 50,000 تومان/متری
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان پرستار بندرانزلی

 • 90,000,000 تومان
 • 50,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 82 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 385,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 385,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 77 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن