مقایسه لیست

920,200,000 تومان10,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 86

آپارتمان

1 روز پیش

920,200,000 تومان10,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 86

آپارتمان

1 روز پیش

777,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

آپارتمان

1 روز پیش

777,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

آپارتمان

1 روز پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 470

ویلا

1 ماه پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 470

ویلا

1 ماه پیش

400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

متر: 280

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

40,000,000 تومان/5000000

اتاق خواب: 3متر: 147

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

40,000,000 تومان/5000000

اتاق خواب: 3متر: 147

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

100,000,000 تومان/2000000
100,000,000 تومان/2000000

متر: 90

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/2000000
30,000,000 تومان/2000000

خوابگاه: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

100,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 71

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

100,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 71

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1800000
30,000,000 تومان/1800000

متر: 66

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش