کولر اسپیلت

198 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 15,000,000,000 تومان
 • 3,333,000 تومان
فروش تالار در خیابان کلیور بندرانزلی

فروش تالار در خیابان کلیور بندرانزلی

 • 15,000,000,000 تومان
 • 3,333,000 تومان
 • 1300 متر
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۳۶ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 135 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 150,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 80 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۵ متری در طالب آباد غازیان

 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,500,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در طالب آباد غازیان

 • 1,500,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 160 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,520,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۹۰ متری در بی بی حوریه غازیان

 • 1,520,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,100,000,000 تومان
 • 9,210,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۲۸ متری در خیابان اطبا غازیان

 • 2,100,000,000 تومان
 • 9,210,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,585,000,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 1,585,000,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 126.8 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,280,000,000 تومان
 • 14,883,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,280,000,000 تومان
 • 14,883,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 86 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن