کولر اسپیلت

167 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 969,000,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 969,000,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 853,600,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 853,600,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 883,500,000 تومان
 • 9,300,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 883,500,000 تومان
 • 9,300,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 921,500,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 921,500,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 897,600,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 897,600,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
 • خواب: 2
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 552,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان صابرحنان بندرانزلی

 • 552,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
3 هفته پیش
 • 50,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/900000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 82 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 595,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 595,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 70 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن