مقایسه لیست

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

260,000,000 تومان3,750,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

آپارتمان

2 ماه پیش

260,000,000 تومان3,750,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/1200000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/1200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

1,350,000,000 تومان4,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 267

ویلا

2 ماه پیش

1,350,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 267

ویلا

2 ماه پیش

1,668,050,000 تومان7,300,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 228

آپارتمان

2 ماه پیش

1,668,050,000 تومان7,300,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 228

آپارتمان

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان4,980,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 161

ویلا

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان4,980,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 161

ویلا

2 ماه پیش

900,000,000 تومان3,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

900,000,000 تومان3,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/2500000 ماهیانه
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 157

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/2500000 ماهیانه

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 157

آپارتمان

2 ماه پیش

1,606,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 146

آپارتمان

2 ماه پیش

1,606,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 146

آپارتمان

2 ماه پیش