کفپوش پارکت

75 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
2 هفته پیش
 • 960,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مفتح جنوبی(شاه کوچه) بندرانزلی

 • 960,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 113 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 100,000,000 تومان/2000000
رهن و اجاره ویلا
 • 450,000,000 تومان
 • 8,653,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 450,000,000 تومان
 • 8,653,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 52 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 340,000,000 تومان
 • 4,096,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 340,000,000 تومان
 • 4,096,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 83 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 760,000,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 760,000,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
3 هفته پیش
 • 1,950,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان میان پشته بندرانزلی

 • 1,950,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
4 هفته پیش
 • 100,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

رهن کامل آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 92.8 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 510,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 510,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن