کفپوش پارکت

87 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,450,000,000 تومان
 • 6,144,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۳۶ متری در میدان گاز غازیان

 • 1,450,000,000 تومان
 • 6,144,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 700,000,000 تومان
 • 9,459,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 700,000,000 تومان
 • 9,459,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 74 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۳۶ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 135 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,520,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۹۰ متری در بی بی حوریه غازیان

 • 1,520,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,100,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۴۷ متری در ولی آباد بندرانزلی

 • 2,100,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 155 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 236 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 600,000,000 تومان
 • 6,700,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 600,000,000 تومان
 • 6,700,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,023,000,000 تومان
 • 16,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,023,000,000 تومان
 • 16,500,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 62 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 7,404,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 7,404,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 114.8 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن