کفپوش پارکت

99 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 2,000,000,000 تومان
 • 23,809,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,000,000,000 تومان
 • 23,809,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 969,000,000 تومان
 • 11,400,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 969,000,000 تومان
 • 11,400,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 9,444,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 9,444,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,300,000,000 تومان
 • 15,116,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در میدان گاز غازیان

 • 1,300,000,000 تومان
 • 15,116,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 86 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,900,000,000 تومان
 • 14,960,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,900,000,000 تومان
 • 14,960,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 127 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,500,000,000 تومان
 • 17,500,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۳۳ متری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 3,500,000,000 تومان
 • 17,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,150,000,000 تومان
 • 35,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,150,000,000 تومان
 • 35,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 300,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در پیل علی باغ بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در میدان گاز غازیان

 • 300,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 145 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 1,800,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در ساحل قو غازیان

 • 50,000,000 تومان
 • 1,800,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن