کفپوش موکت

67 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,800,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۸۰ متری در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,800,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,262,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۴۸ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 2,262,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 158 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,471,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۵۳ متری در خیابان ولی آباد بندرانزلی

 • 2,471,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 180 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در کلیور ۲ بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 196.5 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۳۱ متر در میدان گاز غازیان

 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 230 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۲۰ متری در سامانسر غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 310 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,556,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان گلستان(مطهری) بندرانزلی

 • 1,556,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 155 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 4,000,000,000 تومان
 • 13,333,000 تومان
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 4,000,000,000 تومان
 • 13,333,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 711,250,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان ناسیونال بندرانزلی

 • 711,250,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 142 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن