کفپوش موکت

80 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 630,000,000 تومان
 • 8,873,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در کوی واحدی بندرانزلی

 • 630,000,000 تومان
 • 8,873,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 71.2 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 480,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در بلوار آلوچه چی غازیان

 • 480,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 64 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 4,500,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 4,500,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 4,200,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 4,200,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 190 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,304,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۸۸ متری در کوی واحدی بندرانزلی

 • 2,304,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 149 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 980,000,000 تومان
 • 13,066,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 980,000,000 تومان
 • 13,066,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 3
 • 191 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,920,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۲۰ متری در کوی واحدی بندرانزلی

 • 1,920,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 830,000,000 تومان
 • 3,842,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۱۶ متری در خیابان میان پشته بندرانزلی

 • 830,000,000 تومان
 • 3,842,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن