کفپوش موزاییک

31 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 100,000,000 تومان/8000000
رهن و اجاره مغازه

رهن و اجاره مغازه در خیابان سپه بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان/8000000
 • 200 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 50,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره مغازه

رهن و اجاره مغازه در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/1000000
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 5,000,000 تومان/400000
رهن و اجاره مغازه

رهن و اجاره مغازه در خیابان کلیور۱ بندرانزلی

 • 5,000,000 تومان/400000
 • 16 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 2,340,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
فروش مغازه

فروش مغازه در پل هوایی بندرانزلی

 • 2,340,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
 • 130 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 150,000,000 تومان
رهن کامل ویلا

رهن کامل ویلایی ۵۰ متری در میدان مالا غازیان

 • 150,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 168 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 15,000,000 تومان/1000000
موجود نیست

رهن و اجاره ویلایی در خیابان بی بی حوریه غازیان

 • 15,000,000 تومان/1000000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,500,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان کلیور بندرانزلی

 • 1,500,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 135 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,650,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۵۵۰ متری در خیابان آذربایجان غازیان

 • 1,650,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 774,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۷۲ متری در خیابان میان پشته بندرانزلی

 • 774,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن