مقایسه لیست

1,000,000,000 تومان3,333,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 145

ویلا

2 هفته پیش

1,000,000,000 تومان3,333,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 145

ویلا

2 هفته پیش

5,000,000,000 تومان13,157,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 380

آپارتمان

2 هفته پیش

5,000,000,000 تومان13,157,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 380

آپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان1,648,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 ماه پیش

450,000,000 تومان1,648,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

1 ماه پیش