کفپوش سیمان

22 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,350,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان بازار کاسپین بندرانزلی

 • 1,350,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 235 متر
 • مغازه و املاک تجاری, ویلا
جزئیات
 • 745,500,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۱۳ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 745,500,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 4,473,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۹۰ متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 4,473,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 522,500,000 تومان
 • 2,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۰۹ متری در خیابان سیدآسیه بندرانزلی

 • 522,500,000 تومان
 • 2,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 93 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,550,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان معلم غازیان

 • 2,550,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 145 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 350,000,000 تومان
 • 1,187,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۲۹۵متری در شهرک خزرویلا بندرانزلی

 • 350,000,000 تومان
 • 1,187,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 180,000,000 تومان
 • 2,250,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۸۰ متری در خیابان کلیور۱ بندرانزلی

 • 180,000,000 تومان
 • 2,250,000 تومان
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,275,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان

فروش ویلایی ۲۳۷ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 1,275,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن