کاغذ دیواری

106 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 340,000,000 تومان
 • 6,800,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان صابرحنان بندرانزلی

 • 340,000,000 تومان
 • 6,800,000 تومان
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 50 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 440,000,000 تومان
 • 5,950,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در میدان گاز غازیان

 • 440,000,000 تومان
 • 5,950,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 74 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 340,000,000 تومان
 • 4,096,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 340,000,000 تومان
 • 4,096,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 83 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,097,550,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,097,550,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 81 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,285,715,000 تومان
 • 14,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,285,715,000 تومان
 • 14,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,374,385,000 تومان
 • 15,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,374,385,000 تومان
 • 15,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,141,155,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,141,155,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,225,685,000 تومان
 • 14,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,225,685,000 تومان
 • 14,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن