مقایسه لیست

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان
فروش ویلایی در دهکده ساحلی بندرانزلی

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 470

ویلا

2 هفته پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 470

ویلا

2 هفته پیش

360,000,000 تومان4,900,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

360,000,000 تومان4,900,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

780,000,000 تومان7,800,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

780,000,000 تومان7,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان5,600,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان5,600,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

650,000,000 تومان5,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 114

آپارتمان

3 هفته پیش

650,000,000 تومان5,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 114

آپارتمان

3 هفته پیش

40,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

3 هفته پیش

40,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

3 هفته پیش

590,000,000 تومان5,360,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 110

آپارتمان

3 هفته پیش

590,000,000 تومان5,360,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 110

آپارتمان

3 هفته پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

4 هفته پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

4 هفته پیش