مقایسه لیست

80,000,000 تومان/800000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

15 ساعت پیش

80,000,000 تومان/800000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

15 ساعت پیش

50,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

16 ساعت پیش

50,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

16 ساعت پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

16 ساعت پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

16 ساعت پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

16 ساعت پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

16 ساعت پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

4 روز پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

4 روز پیش

624,000,000 تومان8,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2متر: 78

آپارتمان

4 روز پیش

624,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 78

آپارتمان

4 روز پیش

150,000,000 تومان
رهن کامل ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 168

ویلا

5 روز پیش

150,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 168

ویلا

5 روز پیش

1,950,000,000 تومان6,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

5 روز پیش

1,950,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

5 روز پیش

50,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

5 روز پیش

50,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

5 روز پیش