کاربری تجاری

32 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 3,000,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان/مغازه در جهانگانی بندرانزلی

 • 3,000,000,000 تومان
 • آپارتمان, مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
موجود نیست
 • 627,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 627,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 57 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 747,000,000 تومان
 • 9,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 747,000,000 تومان
 • 9,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 83 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 681,920,000 تومان
 • 28,621,000 تومان
فروش مغازه

فروش مغازه در کلیور۲ بندرانزلی

 • 681,920,000 تومان
 • 28,621,000 تومان
 • 23.86 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 1,820,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,820,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 130 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 1,820,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,820,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • 130 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 570,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 570,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 57 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 630,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 630,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 63 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن