مقایسه لیست

20,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

20,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

800,000,000 تومان9,142,000 تومان
فروش واحد تجاری و اداری

اتاق خواب: 2متر: 88

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

800,000,000 تومان9,142,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 88

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

5,000,000,000 تومان13,157,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 380

آپارتمان

2 ماه پیش

5,000,000,000 تومان13,157,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 380

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/2000000
30,000,000 تومان/2000000

خوابگاه: 1متر: 72

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

30,000,000 تومان/1800000
30,000,000 تومان/1800000

خوابگاه: 1متر: 66

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش