مقایسه لیست

1,200,000,000 تومان1,458,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 220

ویلا

4 هفته پیش

1,200,000,000 تومان1,458,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 220

ویلا

4 هفته پیش

10,200,000,000 تومان4,081,000 تومان
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

ویلا

4 هفته پیش

10,200,000,000 تومان4,081,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

ویلا

4 هفته پیش

700,000,000 تومان6,796,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 103

آپارتمان

1 ماه پیش

700,000,000 تومان6,796,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 103

آپارتمان

1 ماه پیش

1,700,000,000 تومان7,727,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 220

آپارتمان

1 ماه پیش

1,700,000,000 تومان7,727,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 220

آپارتمان

1 ماه پیش

40,000,000 تومان/4000000
موجود نیست
40,000,000 تومان/4000000

اتاق خواب: 4متر: 250

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

200,000,000 تومان
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 150

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 150

مجتمع اداری - تجاری

3 ماه پیش

1,517,000,000 تومان1,850,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

3 ماه پیش

1,517,000,000 تومان1,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

3 ماه پیش

1,155,000,000 تومان2,100,000 تومان
فروش ویلا
1,155,000,000 تومان2,100,000 تومان

حمام: 1متر: 140

ویلا

3 ماه پیش

2,500,000,000 تومان7,102,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

3 ماه پیش

2,500,000,000 تومان7,102,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

3 ماه پیش