مقایسه لیست

580,000,000 تومان2,301,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

ویلا

2 ماه پیش

580,000,000 تومان2,301,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

ویلا

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان1,215,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 220

ویلا

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان1,215,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 220

ویلا

2 ماه پیش

250,000,000 تومان3,731,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 67

آپارتمان

2 ماه پیش

250,000,000 تومان3,731,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 67

آپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان4,545,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 220

آپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان4,545,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 220

آپارتمان

2 ماه پیش