کابینت چوبی

25 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,100,000,000 تومان
 • 5,238,000 تومان/متری
فروش ویلایی 336 متری در سامانسر غازیان

فروش ویلایی ۲۱۰ متری در خیابان میرزاکوچک خان بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 5,238,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,304,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۸۸ متری در کوی واحدی بندرانزلی

 • 2,304,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 149 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
فروش ویلایی 336 متری در سامانسر غازیان

فروش ویلایی ۲۲۰ متری در سامانسر غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 310 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 780,000,000 تومان
 • 6,872,000 تومان
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان ژاندارمری بندرانزلی

 • 780,000,000 تومان
 • 6,872,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 113 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 712,500,000 تومان
 • 7,500,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 712,500,000 تومان
 • 7,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 760,000,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 760,000,000 تومان
 • 3,800,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 1,458,000 تومان
فروش ویلایی 336 متری در سامانسر غازیان

فروش ویلایی ۸۲۳ متری در خیابان آذربایجان غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 1,458,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 220 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 10,200,000,000 تومان
 • 4,081,000 تومان
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۹۴ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 10,200,000,000 تومان
 • 4,081,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 7,281,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان مفتح جنوبی بندرانزلی

 • 750,000,000 تومان
 • 7,281,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 103 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن