کابینت های گلاس

156 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 969,000,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 969,000,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 853,600,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 853,600,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 883,500,000 تومان
 • 9,300,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 883,500,000 تومان
 • 9,300,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 921,500,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 921,500,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 897,600,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 897,600,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
 • خواب: 2
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
3 هفته پیش
 • 3,050,400,000 تومان
 • 18,600,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در منطقه آزاد بندرانزلی

 • 3,050,400,000 تومان
 • 18,600,000 تومان
 • 164 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 1,950,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان میان پشته بندرانزلی

 • 1,950,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
1 ماه پیش
 • 1,300,000,000 تومان
 • 7,027,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۸۵ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 1,300,000,000 تومان
 • 7,027,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
1 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن