کابینت های گلاس

181 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,000,000,000 تومان
 • 12,820,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,000,000,000 تومان
 • 12,820,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 78 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۳۶ متری در خیابان ساحل قو غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 8,928,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 135 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 210,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 210,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 107 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,430,000,000 تومان
 • 1,886,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۵۸ متری در سنگاچین بندرانزلی

 • 1,430,000,000 تومان
 • 1,886,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۲۰ متری در سامانسر غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 310 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 4,000,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 4,000,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,100,000,000 تومان
 • 6,667,000 تومان
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۶۵ متری در خیابان اطبا غازیان

 • 1,100,000,000 تومان
 • 6,667,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,560,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,560,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن