کابینت فلزی

117 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 150,000,000 تومان/متری
رهن کامل ویلایی 234 متری در خیابان پرستار بندرانزلی

رهن کامل ویلایی ۲۳۴ متری در خیابان پرستار بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,900,000,000 تومان
 • 9,178,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۷ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 1,900,000,000 تومان
 • 9,178,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,564,200,000 تومان
 • 2,200,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۱۱ متری در کلیور۱ بندرانزلی

 • 1,564,200,000 تومان
 • 2,200,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 415,000,000 تومان
 • 6,014,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 415,000,000 تومان
 • 6,014,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 69 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,666,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 1,400,000,000 تومان
 • 4,666,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 100,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 3
 • 191 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,000,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 2,000,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 30,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان معلم غازیان

 • 30,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,920,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۲۰ متری در کوی واحدی بندرانزلی

 • 1,920,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن