کابینت ام دی اف

517 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 120,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

رهن آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 120,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 780,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 780,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 930,000,000 تومان
 • 12,600,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 930,000,000 تومان
 • 12,600,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 74 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 20,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/در ماه
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 20,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/در ماه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 550,000,000 تومان
 • 8,800,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان شهرک بهار بندرانزلی

 • 550,000,000 تومان
 • 8,800,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 62.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 50,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

رهن کامل آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 74 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 800,000,000 تومان
 • 8,695,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 800,000,000 تومان
 • 8,695,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 91.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 2,000,000,000 تومان
 • 17,391,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 2,000,000,000 تومان
 • 17,391,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 1,400,000,000 تومان
 • 12,173,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 1,400,000,000 تومان
 • 12,173,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن