پارکینگ

551 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,941,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,941,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84.85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 940,000,000 تومان
 • 9,947,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 940,000,000 تومان
 • 9,947,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 94.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,152,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,152,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 96 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 766,500,000 تومان
 • 10,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 766,500,000 تومان
 • 10,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 73 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,903,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,903,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 93 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 150,000,000 تومان/متری
رهن کامل ویلایی 234 متری در خیابان پرستار بندرانزلی

رهن کامل ویلایی ۲۳۴ متری در خیابان پرستار بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,600,000,000 تومان
 • 10,256,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 1,600,000,000 تومان
 • 10,256,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 156 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن