مقایسه لیست

745,500,000 تومان3,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

15 ساعت پیش

745,500,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

15 ساعت پیش

50,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

16 ساعت پیش

50,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

16 ساعت پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

16 ساعت پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

16 ساعت پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

4 روز پیش

600,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

4 روز پیش

1,950,000,000 تومان6,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

5 روز پیش

1,950,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

5 روز پیش

50,000,000 تومان/1300000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

5 روز پیش

50,000,000 تومان/1300000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

5 روز پیش

1,250,000,000 تومان6,756,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

ویلا

5 روز پیش

1,250,000,000 تومان6,756,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

ویلا

5 روز پیش

1,168,000,000 تومان8,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 146

آپارتمان

5 روز پیش

1,168,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 146

آپارتمان

5 روز پیش

15,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

ویلا

5 روز پیش

15,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

ویلا

5 روز پیش