پارکینگ بدون مزاحم

376 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,680,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,680,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,875,000,000 تومان
 • 25,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 2,875,000,000 تومان
 • 25,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 110,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در پیل علی باغ بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در پیل علی باغ بندرانزلی

 • 110,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 700,000,000 تومان
 • 10,769,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان معلم غازیان

 • 700,000,000 تومان
 • 10,769,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,000,000,000 تومان
 • 23,809,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,000,000,000 تومان
 • 23,809,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,140,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 3,140,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 157 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 630,000,000 تومان
 • 8,873,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در کوی واحدی بندرانزلی

 • 630,000,000 تومان
 • 8,873,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 71.2 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,755,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 2,755,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 145 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن