پارکینگ بدون مزاحم

309 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,680,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,680,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 112 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 210,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 210,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 107 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,585,000,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 1,585,000,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 126.8 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,070,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,070,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,912,500,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,912,500,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 153 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 952,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان شهرک بهار بندرانزلی

 • 952,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 112 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 236 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,732,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,732,500,000 تومان
 • 16,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 105 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن