مطبخ

15 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۶۵ متری در طالب آباد غازیان

 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۰ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 300 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 3,000,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,500,000,000 تومان
 • 8,305,000 تومان
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۰۱ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 2,500,000,000 تومان
 • 8,305,000 تومان
 • خواب: 3
 • 161 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,275,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان

فروش ویلایی ۲۳۷ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 1,275,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,800,000,000 تومان
 • 11,464,000 تومان
موجود نیست

فروش ویلایی ۱۵۷ متری در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 1,800,000,000 تومان
 • 11,464,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 157 متر
 • مجتمع اداری - تجاری, ویلا
جزئیات
 • 1,150,000,000 تومان
 • 5,100,000 تومان
موجود نیست

فروش ویلایی ۲۲۷ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 1,150,000,000 تومان
 • 5,100,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 105 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,531,500,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 2,531,500,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 228.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 6,981,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان ولی آباد بندرانزلی

 • 750,000,000 تومان
 • 6,981,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 106 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن