مقایسه لیست

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان
فروش ویلایی در دهکده ساحلی بندرانزلی

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 470

ویلا

2 هفته پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 470

ویلا

2 هفته پیش

1,023,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

آپارتمان

3 هفته پیش

1,023,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

آپارتمان

3 هفته پیش

880,000,000 تومان5,986,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 147

آپارتمان

3 هفته پیش

880,000,000 تومان5,986,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 147

آپارتمان

3 هفته پیش

590,000,000 تومان5,360,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 110

آپارتمان

3 هفته پیش

590,000,000 تومان5,360,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 110

آپارتمان

3 هفته پیش