شومینه

64 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۵ متری در طالب آباد غازیان

 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 236 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 13,600,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان سپه بندرانزلی

 • 750,000,000 تومان
 • 13,600,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 55 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 600,000,000 تومان
 • 6,700,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 600,000,000 تومان
 • 6,700,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 90 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 6,800,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی
 • 850,000,000 تومان
 • 7,404,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 7,404,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 114.8 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۰ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 300 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 970,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 970,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 97 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن