شومینه

73 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 766,500,000 تومان
 • 10,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 766,500,000 تومان
 • 10,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 73 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 924,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 924,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 77 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 360,000,000 تومان
 • 6,923,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان متروپل غازیان

 • 360,000,000 تومان
 • 6,923,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 52 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 125,000,000 تومان
رهن کامل ویلایی 234 متری در خیابان پرستار بندرانزلی
 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 980,000,000 تومان
 • 13,066,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 980,000,000 تومان
 • 13,066,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 130,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 700,000,000 تومان
 • 9,210,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در ساحل قو غازیان

 • 700,000,000 تومان
 • 9,210,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 76 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 1,600,000 تومان/ماهیانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 1,600,000 تومان/ماهیانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 97 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن