شوفاژ مرکزی

6 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 30,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی تجاری در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 30,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
 • 53 متر
 • مجتمع اداری - تجاری, ویلا
جزئیات
 • 620,000,000 تومان
 • 8,857,000 تومان/متری
موجود نیست

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 620,000,000 تومان
 • 8,857,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 70 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 465,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

 • 465,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 62 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,556,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان گلستان(مطهری) بندرانزلی

 • 1,556,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 155 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 30,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 30,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • 80 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 150,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 150,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 96 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن