سرویس مستر

98 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 3,640,000,000 تومان
 • 26,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 3,640,000,000 تومان
 • 26,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,360,000,000 تومان
 • 24,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 3,360,000,000 تومان
 • 24,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,220,000,000 تومان
 • 23,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 3,220,000,000 تومان
 • 23,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,080,000,000 تومان
 • 22,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 3,080,000,000 تومان
 • 22,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,667,000,000 تومان
 • 21,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,667,000,000 تومان
 • 21,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 127 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,500,000,000 تومان
 • 17,500,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۳۳ متری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 3,500,000,000 تومان
 • 17,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,875,000,000 تومان
 • 25,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در دروازه ماهی غازیان

 • 3,875,000,000 تومان
 • 25,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 155 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 4,340,000,000 تومان
 • 28,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در دروازه ماهی غازیان

 • 4,340,000,000 تومان
 • 28,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 155 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,990,000,000 تومان
 • 32,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در دروازه ماهی غازیان

 • 3,990,000,000 تومان
 • 32,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 133 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن