دوربین مداربسته

50 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 740,000,000 تومان
 • 9,487,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 740,000,000 تومان
 • 9,487,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 78 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 760,000,000 تومان
 • 9,042,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در بازار کاسپین بندرانزلی

 • 760,000,000 تومان
 • 9,042,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 55,000,000 تومان
 • 1,300,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان همایون بندرانزلی

 • 55,000,000 تومان
 • 1,300,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 200,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
موجود نیست

رهن و اجاره ویلایی ۳۲۵ متری در شهرک اسحاقی غازیان

 • 200,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 820,000,000 تومان
 • 10,649,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ولی آباد بندرانزلی

 • 820,000,000 تومان
 • 10,649,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 77 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در طالب آباد غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,776,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 236 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۰ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 300 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 970,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 970,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 97 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن