دوبلکس

22 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در کلیور ۲ بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 196.5 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,100,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۴۷ متری در ولی آباد بندرانزلی

 • 2,100,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 155 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,400,000,000 تومان
 • 8,571,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۸۰ متری در خیابان آذربایجان غازیان

 • 2,400,000,000 تومان
 • 8,571,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 180 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۶۰ متری در خیابان کوی واحدی بندرانزلی

 • 3,850,000,000 تومان
 • 14,807,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 300 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۵۰۴ متری در بازارگیلار غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
ویژه
 • 160,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/در ماه
رهن و اجاره ویلایی 55 متری در خیابان معلم غازیان

رهن و اجاره ویلایی ۳۱۰ متری در ساحل قو غازیان

 • 160,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/در ماه
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 40,000,000 تومان/1300000
رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سپه بندرانزلی

 • 40,000,000 تومان/1300000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 800,000,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۶۵ متری در شالیور غازیان

 • 800,000,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 160 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,200,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۴۰۰ متری در بازار گیلار غازیان

 • 2,200,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن