دوبلکس

18 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۵۰۴ متری در بازارگیلار غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
5 روز پیش
 • 160,000,000 تومان/5000000
رهن و اجاره ویلا

رهن و اجاره ویلایی ۳۱۰ متری در ساحل قو غازیان

 • 160,000,000 تومان/5000000
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
1 ماه پیش
 • 40,000,000 تومان/1300000
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان سپه بندرانزلی

 • 40,000,000 تومان/1300000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
1 ماه پیش
 • 800,000,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۶۵ متری در شالیور غازیان

 • 800,000,000 تومان
 • 4,800,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 160 متر
 • ویلا
جزئیات
2 ماه پیش
 • 2,200,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۴۰۰ متری در بازار گیلار غازیان

 • 2,200,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,200,000,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۵۰۰ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 2,400,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,500,000,000 تومان
 • 7,246,000 تومان

فروش ویلایی ۲۰۷ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,500,000,000 تومان
 • 7,246,000 تومان
 • خواب: 4
 • 250 متر
 • ویلا
جزئیات
2 ماه پیش
 • 3,000,000,000 تومان
 • 19,354,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۵۵ متری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 3,000,000,000 تومان
 • 19,354,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 250 متر
 • ویلا
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,897,000,000 تومان
 • 8,300,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,897,000,000 تومان
 • 8,300,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 228.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن