دوبر

18 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
2 هفته پیش
 • 850,000,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۲۱۵ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,022,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۵۱۱ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 1,022,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
2 ماه پیش
 • 2,691,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۵۳۶ متری در خیابان آذربایجان غازیان

 • 2,691,000,000 تومان
 • 4,500,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
2 ماه پیش
 • 400,000,000 تومان
 • 1,000,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۴۰۰ متری در خیابان پیل علی باغ بندرانزلی

 • 400,000,000 تومان
 • 1,000,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,500,000,000 تومان
 • 4,285,000 تومان
فروش ویلا

فروش ویلایی ۳۵۰ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 1,500,000,000 تومان
 • 4,285,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
2 ماه پیش
 • 950,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 950,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,092,500,000 تومان
 • 11,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,092,500,000 تومان
 • 11,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,680,000,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
فروش زمین

فروش زمین ۴۰۰ متری در متروپل غازیان

 • 1,680,000,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
2 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن