دوبر

24 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 600,000,000 تومان
 • 7,058,000 تومان/متری
فروش زمین 172 متری در خیابان ناسیونال بندرانزلی

فروش زمین ۸۵ متری در خیابان صابرحنان بندرانزلی

 • 600,000,000 تومان
 • 7,058,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 300,000,000 تومان
 • 1,554,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 984,440,000 تومان
 • 4,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 690,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
موجود نیست
 • 690,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
فروش زمین 172 متری در خیابان ناسیونال بندرانزلی

فروش زمین ۲۳۰ متری در کلیور۱ بندرانزلی

 • 690,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 2,500,000,000 تومان
 • 119,000,000 تومان
فروش مغازه در خیابان سپه بندرانزلی

فروش مغازه در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 2,500,000,000 تومان
 • 119,000,000 تومان
 • 21 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
فروش ویلایی 300 متری در خیابان کارآموزی بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۸۴ متری در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 14,130,000 تومان
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 140 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
فروش زمین 172 متری در خیابان ناسیونال بندرانزلی

فروش زمین ۲۱۵ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 1,788,500,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
فروش زمین 172 متری در خیابان ناسیونال بندرانزلی

فروش زمین ۵۱۱ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 1,788,500,000 تومان
 • 3,500,000 تومان
 • زمین - کلنگی
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن