درب ضد سرقت

213 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,680,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,680,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 112 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 210,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن کامل آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 210,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 107 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,000,000,000 تومان
 • 4,347,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۳۰ متر در بلوار آیت الله نجفی غازیان

 • 1,000,000,000 تومان
 • 4,347,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خزرویلا بندرانزلی

 • 750,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,560,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,560,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,070,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,070,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن