تک واحدی

14 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 695,000,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 695,000,000 تومان
 • 7,400,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 94 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 340,000,000 تومان
 • 4,096,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 340,000,000 تومان
 • 4,096,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 83 متر
 • آپارتمان
جزئیات
1 ماه پیش
 • 1,100,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,794,000,000 تومان
 • 13,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان سی متری بندرانزلی

 • 1,794,000,000 تومان
 • 13,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 3,401,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان
پیش فروش آپارتمان

پیش فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 3,401,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 179 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 5,200,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 5,200,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 260 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 2,450,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 2,450,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش
 • 2,600,000,000 تومان
 • 10,833,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 10,833,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 240 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن