مقایسه لیست

1,350,000,000 تومان12,053,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 112

آپارتمان

1 روز پیش

1,350,000,000 تومان12,053,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 112

آپارتمان

1 روز پیش

825,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

آپارتمان

1 روز پیش

825,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

آپارتمان

1 روز پیش

920,200,000 تومان10,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 86

آپارتمان

1 روز پیش

920,200,000 تومان10,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 86

آپارتمان

1 روز پیش

777,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

آپارتمان

2 روز پیش

777,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

آپارتمان

2 روز پیش

952,000,000 تومان14,000,000 تومان
952,000,000 تومان14,000,000 تومان

متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

2 روز پیش

938,000,000 تومان14,000,000 تومان
938,000,000 تومان14,000,000 تومان

مجتمع اداری - تجاری

2 روز پیش

900,000,000 تومان3,600,000 تومان
900,000,000 تومان3,600,000 تومان

3 روز پیش

800,000,000 تومان1,400,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

1 ماه پیش

800,000,000 تومان1,400,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

1 ماه پیش

400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

متر: 280

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش