انشعابات

1272 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 380,000,000 تومان
 • 11,875,000 تومان/متری
فروش مغازه 32 متری در خیابان میرزا کوچک خان بندرانزلی

فروش مغازه ۳۲ متری در خیابان میرزا کوچک خان بندرانزلی

 • 380,000,000 تومان
 • 11,875,000 تومان/متری
 • 32 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 50,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی ۱۴۴ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۵۰۴ متری در بازارگیلار غازیان

 • 3,000,000,000 تومان
 • 5,952,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 200 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,800,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۸۰ متری در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,800,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,600,000,000 تومان
 • 13,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در شهرک بهار بندرانزلی

 • 2,600,000,000 تومان
 • 13,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • 105 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,262,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۴۸ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 2,262,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 158 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,450,000,000 تومان
 • 6,144,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۳۶ متری در میدان گاز غازیان

 • 1,450,000,000 تومان
 • 6,144,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 75 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,250,000,000 تومان
 • 5,787,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۱۶ متری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 5,787,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,400,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۲ متری در خیابان نواب بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,400,000 تومان/متری
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن