انباری

565 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,680,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,680,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,941,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,941,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84.85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 940,000,000 تومان
 • 9,947,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 940,000,000 تومان
 • 9,947,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 94.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,875,000,000 تومان
 • 25,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

پیش فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 2,875,000,000 تومان
 • 25,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,903,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 12,903,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 93 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,600,000,000 تومان
 • 2,133,000 تومان/متری
فروش ویلایی 750 متری در پل هوایی بندرانزلی

فروش ویلایی ۷۵۰ متری در پل هوایی بندرانزلی

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2,133,000 تومان/متری
 • خواب: 4
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 700,000,000 تومان
 • 10,769,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان معلم غازیان

 • 700,000,000 تومان
 • 10,769,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,600,000,000 تومان
 • 10,256,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان کارآموزی بندرانزلی

 • 1,600,000,000 تومان
 • 10,256,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 156 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن