مقایسه لیست

1,350,000,000 تومان12,053,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 112

آپارتمان

1 روز پیش

1,350,000,000 تومان12,053,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 112

آپارتمان

1 روز پیش

900,000,000 تومان3,600,000 تومان
900,000,000 تومان3,600,000 تومان

3 روز پیش

800,000,000 تومان1,400,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

1 ماه پیش

800,000,000 تومان1,400,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

1 ماه پیش

450,000,000 تومان225,000 تومان

متر: 2000

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

450,000,000 تومان225,000 تومان

متر: 2000

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

5,000,000,000 تومان10,000,000 تومان

متر: 500

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

5,000,000,000 تومان10,000,000 تومان

متر: 500

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

3,750,000,000 تومان25,000,000 تومان

متر: 150

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

3,750,000,000 تومان25,000,000 تومان

متر: 150

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

1,250,000,000 تومان25,000,000 تومان

متر: 50

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

1,250,000,000 تومان25,000,000 تومان

متر: 50

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

850,000,000 تومان1,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

ویلا

2 ماه پیش

850,000,000 تومان1,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

ویلا

2 ماه پیش

1,517,000,000 تومان1,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

1,517,000,000 تومان1,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش