مقایسه لیست

2,000,000,000 تومان7,400,000 تومان

متر: 270

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

2,000,000,000 تومان7,400,000 تومان

متر: 270

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

7,000,000,000 تومان14,000,000 تومان
7,000,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 430

ویلا

2 ماه پیش

3,500,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 430

ویلا

2 ماه پیش

3,500,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 430

ویلا

2 ماه پیش